عمل آب مروارید بروش فیکو(فيکوامولسيفيکاسيون)phaco

ایمیل پرینت PDF
امتیاز کاربران به این مطلب: / 32
ضعیفعالی 

امروزه  جراحی آب مرواريدبا دستگاه فیکو از طريق یک برش کوچک وبا استفاده از امواج اولتراسوند( مافوق صوت) و یا اشعه لیزر انجام می گيرد. اين برشها خودبخود و بلافاصله بعد ازعمل بسته ميشوند و نياز به بخيه ندارند و يا در صورت لزوم يک بخيه کفايت می کند.بدين جهت عمل این نوع عمل جراحی آب مرواريد  را روش بدون بخيه نيز مینامند.
بايد توجه داشت که گاهی جراح ترجيح می دهد صرفا برای اطمينان بيشتر و کاهش عوارض احتمالی از بخيه استفاده نمايد که اين مخصوصا درمورد بيمارانی که احتمال رعايت کردن نکات بعد از عمل در آنها ضعيف است، بسيار مصداق پيدا می کند. در اين حالت نیز کيفيت عمل و نتايج عمل جراحی بسیار خوب است و به هيچ وجه متفاوت از نوع بدون بخيه نمیباشد.